Om PubliMus

PubliMus udgiver artikler i form af monografier om alle emner inden for musikken og musiklivet i bredeste forstand. Mange af vore forfattere er professionelle musikfolk, men vi ser gerne, at det ikke kun er fagfolk, der skriver til os. En del af artiklerne henvender sig fortrinsvis til musikere, musiklærere etc., men de fleste vil kunne læses – og er blevet læst – af folk uden musikfaglig kompetence.

2007-2010 benyttede vi navnet PUFF. Derefter skiftede vi til det aktuelle navn PubliMus, der unægtelig fortæller mere om, hvad det er, artiklerne beskæftiger sig med. Navnet er for resten ikke helt vort eget. Vi har overtaget det fra Forlaget PubliMus, der med base på Musikvidenskabeligt Institut, AU, publicerede en række bøger om musik og musikvidenskab frem til 1985. Jeg henvendte mig til et par af de ledende redaktører fra dengang og spurgte ham, om han havde noget imod, at vi genbrugte navnet – eller kunne forestille sig, at andre havde det. Han svarede straks: ”Det navn er alt for godt til ikke at blive brugt!” Og så tog vi chancen!

Indtil 2015 stod Syddansk Musikkonservatorium for udgivelsen af PubliMus, der udkom i papirversion, men tillige kunne downloades i pdf. Redaktionen udarbejdede/reviderede løbende en liste over institutioner, der fik hvert skrift tilsendt: andre danske/nordiske konservatorier, biblioteker, musikskoler, musikforeninger etc. Hæfterne blev almindeligvis trykt i oplag på 300-500 eksemplarer, og derudover var det muligt for enhver at få et bestemt hæfte tilsendt (gratis). Hvert hæfte blev forsynet med internationalt ISBN-nummer, og konservatoriet afleverede et eksemplar til Dansk Bogfortegnelse, Det kgl. Bibliotek og Statsbiblioteket. Alle hæfter kan således stadig søges på ethvert dansk bibliotek via ’www.bibliotek.dk’.

Fra 2016 kunne Syddansk Musikkonservatorium imidlertid ikke længere stå for en trykt udgave af skriftserien. Den netbaserede version erstatter f.o.m. nr. 37 papirversionen. Det har givet mulighed for links til musikeksempler, læserbrevkasse etc.

PubliMus er herefter en selvejende institution. Udgivelsen sker i samarbejde med Det jyske Musikkonservatorium.

Venlig hilsen

Carl Erik Kühl
Redaktør af PubliMus


Redaktion

Carl Erik Kühl, tidl. docent ved Syddansk Musikkonservatorium. Ansvarshavende redaktør.
Christina Holm Dahl, sanger og kulturel iværksætter. Ansvarlig for synliggørelse af PubliMus.
Thomas Teilmann Damm, bibliotekar mag.art.
Finn Jespersen, tidl. lektor ved Nykøbing Katedralskole.
Valdemar Lønsted, musikjournalist og forfatter. Ansvarlig for budget.
Henrik Marstal, lektor ved Rytmisk Musikkonservatorium og forfatter. Ansvarlig for forfatterkontakter.
Henrik Nebelong, advokat og forfatter.
Rasmus Rex Pedersen, lektor ved RUC.
Søren Schou, professor emeritus ved RUC. Ansvarlig for korrekturlæsning og boganmeldelser.
Mikkel Thrane Lassen, cand.mag.
Karsten Aaholm, docent ved Det Jyske Musikkonservatorium.

Skriftserien PubliMus kontaktes på adressen: kontakt@publimus.dk

Personlig henvendelse kan også stiles til:
Carl Erik Kühl (redaktør)
Klintevej 24
DK-8240 Risskov
+45 30707830

Bøger, der ønskes anmeldt i PubliMus, sendes til samme adresse.

Artikler, der ønskes optaget i PubliMus, sendes som Word-filer til kontakt@publimus.dk, evt. med lydfiler, videofiler eller links.

Publimus‘ mangeårige logo viser én af de mange rosetter, som pryder det hvælvede kassetteloft i koncertsalen på Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg, skriftseriens første udgiver 2007-2015. Bygningen er opført som elektricitetsværk af arkitekt C. H. Clausen omkring 1909, og formålet med loftet og rosetterne var at beskytte de ansattes øren mod maskinernes larmen. I dag skaber denne fine brugskunst som sekundærgevinst god vellyd og akustik.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search